Węże silikonowe

Węże silikonowe charakteryzują się unikatowymi właściwościami fizykochemicznymi m.in. odporność na podwyższoną temperaturę, utlenianie, warunki atmosferyczne, promieniowanie podczerwone i UV, obojętność fizjologiczną czy elastyczność w niskich temperaturach. Właściwości konkretnego węża silikonowego zależą od jego składu. Dzięki szerokiej gamie kauczuków, wypełniaczy, środków sieciujących i innych dodatków do mieszanek oraz różnych metod ich przetwórstwa można produkować węże dedykowane do konkretnych warunków pracy i użytkowania. Dlatego też węże silikonowe są bardzo szeroko stosowane w wielu branżach m.in. farmaceutycznej, biotechnologicznej, spożywczej, medycznej, maszynowej czy energetycznej.

Węże silikonowe możemy podzielić ze względu na zastosowanie:

  • Węże do użytku ogólnoprzemysłowego – wykonane z gumy silikonowej, używane zarówno do chłodzenia, jak i do gorącego powietrza w różnego rodzaju urządzeniach i instalacjach przemysłowych oraz sprzęcie gospodarstwa domowego.
  • Węże silikonowe do zastosowań spożywczych – ich charakterystyczną cechą jest bardzo gładka powierzchnia wewnętrzna, do której nie przylegają zanieczyszczenia. Można je sterylizować wieloma metodami (np. parą lub tlenkiem etylenu).
  • Węże przeznaczone do zastosowań w medycynie, biotechnologii oraz do produkcji leków – produkowane z materiałów o najwyższej jakości i czystości w warunkach „cleanroom”.

Links: