ASTOR | BSH | Niezawodni dla niezawodnych - Podnoszenie efektywności produkcji pralek