Automatyczne przetwarzanie faktur zakupowych

Aż trzy na cztery wystawiane faktury zakupowe to faktury w wersji papierowej. I mimo że dzisiaj na rynku dostępne są nowoczesne rozwiązania, które ułatwiają ich rejestrację, kontrolę, a także minimalizują błędy w obiegu dokumentów, to przedsiębiorcy wciąż korzystają z tradycyjnego sposobu przetwarzania faktur. Przedstawiamy, jakie korzyści ma automatyczna rejestracja faktur zakupowych.

Video odpowiada na pytania:

✔Jak usprawnić proces obiegu faktur zakupowych?

✔ Jak skrócić czasu obiegu faktur zakupowych?

✔ Jak zminiejszyć liczbę błędów formalnych?