Promag W – pierwszy przepływomierz elektromagnetyczny bez ograniczeń montażowych

Gęsta sieć rurociągów lub występujące w nich przeszkody mogą powodować zaburzenia przepływu. To natomiast przekłada się na pogorszenie dokładności pomiaru, która jest kluczowa w gospodarce wodno-ściekowej dla kontroli i optymalizacji procesu. Promag W od Endress+Hauser, posiadający konstrukcję „0 x DN o pełnym przekroju”, to przepływomierz unikalny na skalę światową. Jest on przystosowany do pracy bez odcinków prostych oraz nie wymaga wewnętrznego przewężenia, dzięki czemu nie występują spadki ciśnienia. Promag W zapewnia wysoką precyzję i powtarzalność pomiaru niezależnie od profilu przepływu oraz miejsca montażu.