System zarządzania i monitoringu zużycia mediów SABUR w centrach logistycznych SEGRO w Polsce

Prezentujemy naszego klienta, firmę SEGRO, u którego zrealizowaliśmy projekt wdrożenia rozwiązania Sabur System Zarządzania i Monitoringu Zużycia Mediów. Rozwiązanie wdrożyliśmy w 9 centrach logistycznych na terenie całego kraju, planowane są kolejne uruchomienia systemu w kolejnych, nowo powstających obiektach.