Wzrost efektywności i jakości produkcji wsadowej dzięki Wonderware InBatch

„InBatch pozwolił nam na lepszą optymalizację produkcji, skracając czas trwania cyklu oraz na skuteczniejszą kontrolę wszystkich parametrów, w tym parametrów jakości. Umożliwił nam również lepszą kontrolę temperatury i ciśnienia, dla całego zakresu naszej produkcji. W przypadku niektórych produktów czas cyklu skrócił się nawet o 2 godziny. Przepustowość reaktora jest wyższa, bo nie występują problemy, których operatorzy nie znają i nie umieją rozwiązać. Teraz mogą podjąć działania i sami rozwiązać problem, gdy taki zaistnieje” – podsumowuje Connie DeSautelle, Corporate Engineering Specialist w firmie Stepan.