Most zwodzony w Kłajpedzie na rzece Dané

Wednesday October 05 2016

Wśród wielu projektów zrealizowanych przez firmę Bosch Rexroth Polska z dziedziny inżynierii lądowej i wodnej znalazł się unikatowy projekt napędu mostu zwodzonego w mieście...

Modernizacja systemu SCADA

Wednesday November 19 2014

Jezioro Como, zlokalizowane w północnych Włoszech, jest połączone z akweduktami o długości około 60 km, służącymi do pobierania wody bezpośrednio z jeziora i pompowania jej do ...

Monitoring sieci wodociągowej

Friday May 09 2014

Największym problemem przy rozbudowanej sieci wodociągowej jest zapewnienie możliwości szybkiego wykrycia usterek rurociągów i dokładnej lokalizacji ewentualnych wycieków...