Energia jako czynnik ekonomiczny

24 marca 2009 roku

Jak przygotować się na nieuniknione zmiany wynikające z rosnących cen energii oraz światowej polityki nakazującej ograniczanie emisji CO2 (zgodnie z unijną dyrektywą 2006/32/WE ...