Łączymy naukę z przemysłem

22 maja 2013 roku

Wywiad z profesorem Józefem Piotrowskim, twórcą firmy VIGO System, a obecnie dyrektorem ds. badań i rozwoju, oraz Maciejem Rzeczkowskim, kierownikiem Wydziału Elektroniki VIGO...