ABB w Polsce zmienia strukturę i zarząd

17 stycznia 2020 roku

Z początkiem 2020 roku nastąpiły zmiany organizacyjne w ABB w Polsce. Są one wynikiem trwającego procesu transformacji Grupy ABB, w ramach którego Biznes Produktów i Sys-temów...