Zarządzanie serwisem w systemie ERP

16 grudnia 2019 roku

Firmy produkcyjne i usługowe w Polsce co raz bardziej zdają sobie sprawę jak istotnym elementem obsługi klienta jest serwis. W końcu chcemy, żeby klient wiedział, że jest dla...

Systemy zarządzania produkcją

9 grudnia 2019 roku

Systemy MES (Manufacturing Execution System), czyli systemy zarządzania produkcją lub, jak się je również często nazywa, systemy realizacji produkcji, to systemy, które mają na...

Cyfryzacja utrzymania ruchu

31 października 2019 roku

Smartenance – menedżer cyfrowego utrzymania ruchu dla kierowników produkcji, szefów UR i operatorów zakładów przemysłowych – umożliwia cyfrowe zarządzanie utrzymaniem ruchu z...