Sensoryka A.D. 2014

24 lutego 2010 roku

Podstawą automatyki są wiarygodne informacje o wielkościach procesowych. Wszelkiego rodzaju czujniki znajdują się na początku łańcucha technicznego przetwarzania informacji.