DriveAcademy SEW-Eurodrive / Szkolenie: Falownik MOVITRAC® B - obsługa i parametryzacja

Cel szkolenia:

- Zapoznanie się z budową i działaniem falowników MOVITRAC® B - MC07B
- Zdobycie umiejętności praktycznych w zakresie parametryzacji oraz konfiguracji i modułu aplikacyjnego w trakcie zajęć z modelami szkoleniowymi

Czas trwania:
1 dzień - 8 godzin lekcyjnych

Program Szkolenia:

- Opis elementów falownika MOVITRAC® - MC07B: oznakowanie, schematy połączeń, diagnostyka błędów, tworzenie backupów, tryby pracy, interfejs, wysterowanie, złącze bezpieczeństwa, panel FBG11B
- Omówienie celów zastosowania i zasad doboru osprzętu dla falowników szafowych: dławiki, filtry, rezystory
- Praktyczne ćwiczenia z parametryzacji falowników na modelach: zastosowanie komputera, klawiatury, kluczowe parametry, tryb ręczny uruchamiania napędu, przechowywanie danych, diagnostyka
- Ćwiczenia i teoria w zakresie obsługi modułu aplikacyjnego "Proste pozycjonowanie"
- Uruchomienie programu Scope, omówienie badanych parametrów, możliwości zastosowania i interpretacji wyników

W trakcie kursu uczestnicy:

- Zapoznają się z budową falownika MOVITRAC® B
- Nabędą praktyczne umiejętności w zakresie obsługi, falownika, diagnostyki błędów, tworzenia kopii zapasowych, wykorzystania panelu FBG11B
- Nauczą się stosować i dobierać właściwy osprzęt dla falowników szafowych
- Przećwiczą proces parametryzacji falownika na modelach
- Zdobędą podstawowe umiejętności w zakresie konfiguracji modułu aplikacyjnego "Proste pozycjonowanie"
- Poznają możliwości diagnostyki oraz monitoringu falowników i aplikacji za pomocą programu Scope

Adresaci szkolenia:

- Utrzymanie ruchu
- Automatycy przeprowadzający uruchomienia instalacji

Wymagania wstępne dla uczestników:

Podstawowa wiedza z zakresu elektrotechniki i techniki napędowej oraz podstawowa znajomość języka angielskiego lub niemieckiego.

Warunki uczestnictwa:

- Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążąca umową zawartą pomiędzy Organizatorem szkolenia a Zgłaszającym.
- W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia przed datą rozpoczęcia szkolenia zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia kosztów udziału w pełnej wysokości. Możliwe jest zgłoszenie innego uczestnika w zastępstwie.

W przypadku, gdy liczba uczestników kursu nie osiągnie wymaganego minimum, firma SEW–EURODRIVE zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia lub zmiany terminu szkolenia

Rezerwacja:

Rezerwacja na szkolenie odbywa się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego wysłanego drogą elektroniczną na adres szkolenia@sew-eurodrive.pl

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Działem Techniczno- Szkoleniowym SEW-Eurodrive.

Dział Techniczno-Szkoleniowy

tel. +32 32 32 615

tel. +48 608 811 700

szkolenia@sew-eurodrive.pl

Centrum Techniczno - Szkoleniowe SEW-EURODRIVE

DTC Drive Technology Center

ul. Strzelecka 66, 43-109 Tychy

tel. +48 32 32 32 610

www.sew-szkolenia.pl