DriveAcademy SEW-Eurodrive / Szkolenie: Technika decentralna

Cel kursu:

- Zrozumienie idei techniki decentralnej
- Poznanie komponentów decentralnych oraz korzyści wynikających z ich stosowania

Czas trwania:
2 dni - 16 godzin lekcyjnych

Program szkolenia:

-Omówienie pracy silnika asynchronicznego zasilanego bezpośrednio z sieci oraz z falownika (technika 50Hz i 87Hz)
-Omówienie komponentów decentralnych: MOVIMOT®, dystrybutorów polowych Z1, Z3, Z6, Z7, Z8;MOVIFIT® MC, SC, FC, FDC pod względem cech, okablowania, diagnostyki błędów, rodzaju sterowania
-Omówienie sposobu sterowania napędu MOVIGEAR®
-Zaprezentowanie i omówienie systemu bezdotykowego przesyłu energii MOVITRANS®: przedstawienie wersjipodłogowej oraz podwieszanej. Omówienie: zasad działania, podziału systemu ze względu na moce, zalet w stosunku do rozwiązań alternatywnych, przykładowych zastosowań i aplikacji
-Praktyczne ćwiczenia z falownikami MOVIMOT®, MOVIFIT®

W trakcie kursu uczestnicy:

-Poznają pracę silnika asynchronicznego zasilanego bezpośrednio z sieci oraz z falownika(technika 50Hz i 87Hz)
-Zapoznają się z rodzajami komponentów decentralnych
-Poznają cechy i możliwości napędu MOVIGEAR® Nauczą się dobierać i konfigurować falowniki MOVIFIT®
-Zdobędą praktyczne i teoretyczne umiejętności w zakresie diagnostyki błędów, parametryzacji z użyciem switchy i komputera, komponentów decentralnych, MOVIMOT® oraz MOVIFIT®
-Pozyskają praktyczną wiedzę w zakresie doboru i konfiguracji zdecentralizowanego systemu napędowego

Adresaci szkolenia:

-Pracownicy utrzymania ruchu
-Projektanci
-Automatycy przeprowadzający uruchomienia instalacji

Wymagania wstępne dla uczestników :

Podstawowa wiedza z zakresu mechaniki, techniki napędowej, elektrotechniki

Warunki uczestnictwa:

- Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążąca umową zawartą pomiędzy Organizatorem szkolenia a Zgłaszającym.
- W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia przed datą rozpoczęcia szkolenia zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia kosztów udziału w pełnej wysokości. Możliwe jest zgłoszenie innego uczestnika w zastępstwie.

W przypadku, gdy liczba uczestników kursu nie osiągnie wymaganego minimum, firma SEW–EURODRIVE zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia lub zmiany terminu szkolenia

Rezerwacja :

Rezerwacja na szkolenie odbywa się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego wysłanego drogą elektroniczną na adres szkolenia@sew-eurodrive.pl

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Działem Techniczno- Szkoleniowym SEW-Eurodrive.

Dział Techniczno-Szkoleniowy

tel. +32 32 32 615

tel. +48 608 811 700

szkolenia@sew-eurodrive.pl

Centrum Techniczno-Szkoleniowe 

SEW-EURODRIVE

DTC Drive Technology Center

ul. Strzelecka 66, 43-109 Tychy

tel. +48 32 32 32 610

www.sew-szkolenia.pl