DriveAcademy SEW-Eurodrive / Szkolenie: GRAPHICAL WORKBENCH® dobór napędów do aplikacji

Cel kursu:

Zdobycie umiejętności praktycznych w zakresie doboru motoreduktorów do poszczególnych aplikacji na bazie programu GRAPHICAL WORKBENCH®

Czas trwania:
2 dni - 16 godzin lekcyjnych

Program szkolenia:

- Omówienie rodzajów przekładni, ich budowy, parametrów, doboru typu oleju do odpowiednich warunków pracy, ustalenie pozycji pracy przekładni
- Omówienie pracy silnika asynchronicznego zasilanego bezpośrednio z sieci oraz z falownika (technika 50Hz i 87Hz) i jego osprzętu
- Zapoznanie się z celami, do jakich stosuje się silniki serwo
- Omówienie napędu mechatronicznego MOVIGEAR®, jego cechy oraz funkcjonalnośćĆwiczenia i teoria w zakresie doboru napędów pod kątem wymogów aplikacyjnych: dobór napędów do przenośników, wind, wózków jezdnych, latających pił, stołów obrotowych
- Praktyczne omówienie i ćwiczenia z zakresu korzystania z portalu DRIVEGATE®: katalog elektroniczny,dokumentacja produktów zawartych w DRIVEGATE®, tworzenie i wysyłanie bezpośrednich zapytań ofertowychz poziomu DRIVEGATE®, generowanie rysunków CAD 2D i 3D z wykorzystaniem aplikacji DRIVECAD®

W trakcie kursu uczestnicy:

- Poznają rodzaje przekładni oraz możliwości ich zastosowania
- Zapoznają się z typami oraz osprzętem silników asynchronicznych
- Poznają pracę silnika asynchronicznego zasilanego bezpośrednio z sieci jak i z falownika (technika 50Hz i 87Hz)
- Zapoznają się z rodzajami oraz osprzętem silników serwo oraz zaletami ich stosowania
- Zapoznają się z funkcjonalnością napędu mechatronicznego MOVIGEAR®
- Nabędą praktyczne umiejętności w zakresie doboru napędów pod kątem wymogów aplikacyjnych
- Nauczą się stosować i dobierać właściwy napęd do aplikacji za pomocą GRAPHICAL WORKBENCH®

Adresaci szkolenia:

Konstruktorzy

Warunki uczestnictwa:

-  Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążąca umową zawartą pomiędzy Organizatorem szkolenia a Zgłaszającym.
- W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia przed datą rozpoczęcia szkolenia zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia kosztów udziału w pełnej wysokości. Możliwe jest zgłoszenie innego uczestnika w zastępstwie.

W przypadku, gdy liczba uczestników kursu nie osiągnie wymaganego minimum, firma SEW–EURODRIVE zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia lub zmiany terminu szkolenia

Rezerwacja :

Rezerwacja na szkolenie odbywa się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego wysłanego drogą elektroniczną na adres szkolenia@sew-eurodrive.pl

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Działem Techniczno-Szkoleniowym  SEW-Eurodrive.

Dział Techniczno-Szkoleniowy

tel. +32 32 32 615

tel. +48 608 811 700

szkolenia@sew-eurodrive.pl

Centrum Techniczno-Szkoleniowe 

SEW-EURODRIVE

DTC Drive Technology Center

ul. Strzelecka 66, 43-109 Tychy

tel. +48 32 32 32 610

www.sew-szkolenia.pl