DriveAcademy SEW-Eurodrive / Szkolenie: MICROSOFT EXCEL / Średniozaawansowany

Cel kursu:

- Powtórzenie prawidłowych zasad pracy w Microsoft Excel
- Nabycie umiejętności tworzenia i analizowania bardziej złożonych formuł obliczeniowych, wykorzystujących najcześciej wykorzystywane funkcje
- Poznanie zasad parametryzacji kalkulacji z wykorzystaniem róznych metod zapisania parametrów
- Przybliżenie funkcjonalaności Microsoft Excel zwiażanych z analizą danych i ich prezentacją graficzną.

Czas trwania:
2 dni - 16 godzin lekcyjnych

Program szkolenia:

1. Powtórzenie zasad tworzenia prawidłowych kalkulacji
Praca z typami danych (tekst, liczba, data, błąd, formuła, funkcja, wartość logiczna, ciąg/seria) Tworzenie formuł obliczeniowych z wykorzystaniem adresowania: Adresowanie względne i bezwzględne

2. Wykorzystanie funkcji w obliczeniach
Zastosowanie funkcji matematycznych (SUMA, SUMA.JEŻELI, ZAOKR)
Zastosowanie funkcji statystycznych (MAX, MIN, ŚREDNIA, LICZ.JEŻELI)
Zastosowanie funkcji tekstowych (LEWY, PRAWY, FRAGMENT.TEKSTU, TEKST, WARTOŚĆ)
Zastosowanie funkcji logicznych (JEŻELI, ORAZ, LUB)
Zastosowanie funkcji wyszukujących (WYSZUKAJ.PIONOWO)
Zastosowanie funkcji daty i czasu (DZIŚ, DZIEŃ, MIESIĄC, ROK, DATA.RÓŻNICA)
Zastosowanie funkcji finansowych (PMT)
Ćwiczenia

3. Tworzenie formuł obliczeniowych z wykorzystaniem nazw
Nazwy komórek i zakresów
Menedżer nazw
Ćwiczenia

4. Formatowanie kalkulacji
Formatowanie liczb, tekstu, dat
Wykorzystanie wbudowanych styli
Formatowanie warunkowe

5. Wstawianie komentarzy

6. Wykresy i dodatkowa grafika
Zasady tworzenia wykresów, definiowanie danych do wykresu
Wykresy kolumnowe, kołowe, liniowe
Formatowanie wykresów
Wstawianie pól tekstowych, obiektów graficznych (strzałka)
Wykresy przebiegu w czasie

7. Drukowanie
Podgląd wydruku
Zmiana ustawień
Drukowanie obszarów

8. Microsoft Excel jako baza danych
Zasady tworzenia bazy
Sortowanie bazy: standardowe
Formatowanie warunkowe rekordów spełniających określone kryteria
Filtrowanie: Autofiltr

9. Import danych
Pobieranie danych tabel Microsoft WORD
Import z plików tekstowych

10. Narzędzia analizy danych
Sumy pośrednie
Tabela przestawna i wykres przestawny - wprowadzenie
Wykres przestawny

11. Dopasowanie środowiska pracy
Ukrywanie wierszy i kolumn
Ukrywanie arkuszy
Blokowanie okien i nagłówków
Dostosowanie paska szybkiego dostępu

12. Ćwiczenia samodzielne pod okiem trenera

Adresaci szkolenia:
Pracownicy wszystkich działów, którzy na co dzień odpowiedzialni są za przygotowywanie analiz biznesowych i raportowania (Marketing, Produkcja, Księgowość, Kadry, Inwestycje...)

 Warunki uczestnictwa:

-  Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążąca umową zawartą pomiędzy Organizatorem szkolenia a Zgłaszającym.
- W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia przed datą rozpoczęcia szkolenia zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia kosztów udziału w pełnej wysokości. Możliwe jest zgłoszenie innego uczestnika w zastępstwie.

W przypadku, gdy liczba uczestników kursu nie osiągnie wymaganego minimum, firma SEW–EURODRIVE zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia lub zmiany terminu szkolenia

Rezerwacja :

Rezerwacja na szkolenie odbywa się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego wysłanego drogą elektroniczną na adres szkolenia@sew-eurodrive.pl

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Działem Techniczno- Szkoleniowym  SEW-Eurodrive.

Dział Techniczno-Szkoleniowy

tel. +32 32 32 615

tel. +48 608 811 700

szkolenia@sew-eurodrive.pl

Centrum Techniczno - Szkoleniowe 

SEW-EURODRIVE

DTC Drive Technology Center

ul. Strzelecka 66, 43-109 Tychy

tel. +48 32 32 32 610

www.sew-szkolenia.pl