Kluczowe technologie Przemysłu 4.0

Wednesday October 03 2018

Cyfryzacja przemysłu związana z czwartą rewolucją bazuje na dziewięciu zaawansowanych technologiach odgrywających tu kluczową rolę. W wyniku tej transformacji czujniki, maszyny,...

IoT+ AI + B-B-C w rozwoju Polski

Monday July 30 2018

21 marca 2018 r. w gmachu Giełdy Papierów Wartościowych zaprezentowano raport Instytutu Sobieskiego na temat „Internet of Things (IoT) i Artificial Intelligence (AI) w Polsce.

Przemysł 4.0 w polskich realiach

Thursday January 04 2018

Nie da się ukryć, że na naszych oczach odbywa się czwarta rewolucja przemysłowa. W odróżnieniu od poprzednich, rewolucyjnych zmian w przemyśle, tym razem implementowane...

Megatrend: Przemysł 4.0

Wednesday November 29 2017

Określenie Przemysł 4.0 oznacza przenikanie produkcji i technologii informatycznych w nowoczesnych fabrykach, umożliwiające powstawanie nowych form wytwarzania dóbr. Świat...