Przykładowe cele wdrożenia systemu klasy MES (źródło: ASTOR)

Systemy zarządzania produkcją

Systemy MES (Manufacturing Execution System), czyli systemy zarządzania produkcją lub, jak się je również często nazywa, systemy realizacji produkcji, to systemy, które mają na...

More

Cyfryzacja utrzymania ruchu

Smartenance – menedżer cyfrowego utrzymania ruchu dla kierowników produkcji, szefów UR i operatorów zakładów przemysłowych – umożliwia cyfrowe zarządzanie utrzymaniem ruchu z...

More
More

Latest

Most read