Czy roboty mogą mieć osobowość prawną?

Thursday November 02 2017

Roboty, systemy autonomiczne i sztuczna inteligencja są częścią rodzącego się Przemysłu 4.0, czyli czwartej rewolucji przemysłowej. Ich funkcjonowanie stwarza szereg nowych...

Wzory przemysłowe

Thursday September 28 2017

Inwestowanie we wzornictwo przemysłowe przynosi polskim podmiotom coraz więcej korzyści w postaci pozytywnego wizerunku firmy i satysfakcji klientów. Przekłada się to na...

Patent czy know-how?

Tuesday February 07 2017

Wielu przedstawicieli różnych podmiotów gospodarczych zadaje sobie pytanie o sens patentowania wynalazków, skoro tajemnice gospodarcze można chronić jako tajemnice...

Człowiek i robot ramię w ramię

Monday January 30 2017

Parlament Europejski w ubiegłym roku rozpoczął prace nad uregulowaniami prawnymi związanymi z rozwojem robotyki. W tym celu powołano Grupę Roboczą ds. robotyki i sztucznej...