Number 3/2015

Robotyzacja procesów technologicznych

Kup numer:

  • Wersja papierowa

    10.00 zł

  • Wersja PDF

    10.00 zł

7
Z branży

16
Produkty

Rozmowa

28

Rozmowa z Konradem Grohsem, prezesem FANUC Sp. z o.o.

More

Technika

34

Potencjał aplikacyjny uczelni technicznych i jednostek badawczych jest znaczny, choć nadal niedostatecznie doceniany i wykorzystywany. W artykule przedstawiono trzy wybrane wdrożenia robotowe opracowane przez zespół konstruktorów z Zakładu Projektowania Technologii Politechniki Poznańskiej.

More

44

Comau od lat prężnie działa na rynku robotyki, uzyskując liczne, prestiżowe nagrody, tak­że w Polsce. Najnowszymi pro­duktami firmy są nowatorskie roboty Racer 999 i oprogramo­wanie ROBOSIM PRO, które nie tylko zwiększają możliwości szybkiego i precyzyjnego ma­nipulowania obiektami, ale też ułatwiają inżynierom ich pracę.

More

48

Od 30 lat chwytaki SCHUNK ustanawiają nowe standardy w dziedzinie automatyzacji produkcji. W duchu pionierstwa i doskonałości podejmujemy najbardziej skomplikowane wyzwania i poszukując nowych rozwiązań, kreujemy przyszłość systemów chwytakowych. Innowacyjne i solidne rozwiązania zapewniają niezawodność systemów i aplikacji.

More

52

W branży tworzyw sztucznych trzeba umieć sprostać tysiącom wyzwań. KUKA umożliwia optymalizację rozwiązań służących do realizacji tych zadań.

More

56

Automatyzacja procesów produkcyjnych stanowi podstawę nowoczesnych systemów wytwarzania. Dzięki niej uzyskuje się wysoką jakość produkowanych elementów oraz ogranicza koszty. Firma WObit proponuje zastosowanie różnorodnych robotów przemysłowych własnej produkcji, których ofertę rozszerzono właśnie o robot typu AGV.

More

58

Zimmer Group wprowadza na rynek całkowicie nowe chwytaki Premium, definiujące wydajnością i wyglądem nowe trendy wśród urządzeń tego typu. Chwytaki uniwersalne są dostępne zarówno z pneumatycznym, jak i elektrycznym napędem. Jednocześnie elektryczne warianty przewyższają pod względem parametrów wiele pneumatycznych rozwiązań dostępnych na rynku.

More

60

Szybki Portal-T oraz Tripod EXPT firmy Festo to rozwiązania o 30 procent szybsze od standardowych manipulatorów. Rozpoczynają one nową erę w technologii opakowań, stanowiąc połączenie dynamiki napędów liniowych z zastosowaniem ekonomicznego paska zębatego. To niezmiernie istotne np. w przypadku szybkiego przenoszenia produktów do pojemników – końcowego procesu obejmującego formowanie, napełnianie i zamykanie.

More

62

Firma Lenze wprowadza na rynek moduły z pełnowartościowym rdzeniem robotyki. Pakiet Application Software Toolbox FAST został rozbudowany o kompletne, wstępnie  przygotowane moduły robotyki.

More

Prawo i normy

64

Praca robota przemysłowego – jak zresztą każdej innej ma­szyny – musi być nadzorowa­na przez człowieka, szczegól­nie że jest to maszyna droga i skomplikowana. Warto zadbać o to, aby praca osób na stano­wiskach zrobotyzowanych nie była źródłem niepotrzebnego stresu zarówno dla operatorów maszyn, jak i dla właściciela za­kładu.

More

Przegląd sprzętu i aparatury

68

Manipulatory i roboty o kinematyce równoległej znajdują coraz szersze zastosowanie w automatyzacji i robotyzacji procesów wytwórczych. Mają znacznie większe udźwigi, mogą osiągać większe przyśpieszenia i prędkości końcówki, lepszą powtarzalność pozycjonowania i dokładność bezwzględną. Mają znacznie szersze zastosowania od typowych robotów przemysłowych o strukturze szeregowej. W artykule przedstawiono ogólną charakterystykę manipulatorów równoległych i przykładowe rozwiązania dostępne na rynku.

More

Automaticon 2015

78
Zaproszenie komisarza targów

79
Lista wystawców

85
Program seminariów

86
Plan rozmieszczenia stoisk

91

Firma Turck wprowadziła do swojej oferty wytrzymały i uniwersalny czujnik laserowy, przeznaczony do realizacji szczególnie trudnych zadań detekcji w zakresie pracy 25-300 mm.

More

94

Firma JUMO ma w swojej ofer­cie rozbudowany system stero­wania, w którego skład wchodzą liczne moduły sprzętowe i bo­gate oprogramowanie. Dzięki swojej charakterystyce, system mTRON T znajdzie zastosowa­nie w różnorodnych aplikacjach z zakresu automatyki.

More

95

Rejestracja i przetwarzanie danych Inteligentne złącza są podstawowym składnikiem infrastruktury o wysokiej wydajności w Przemyśle 4.0, na poziomie, na jakim koncepcja ta jest dziś rozwinięta.

More

96

Firma HARTING opracowała dla złączy Han skuteczną ochronę przed uderzeniami przez kamienie oraz przed działaniem ekstremalnych warunków środowiskowych.

More

98

Rewolucja przemysłowa na targach Automaticon 2015 Targi Automaticon to największa impreza automatyki i robotyki w Polsce, której historia liczy już ponad 20 lat. Przez ten czas mogliśmy zaobserwować gigantyczny skok technologiczny i przemysłowy w całej Europie Środkowo-Wschodniej. W tym roku pod hasłem „rewolucji przemysłowej” prezentujemy rozwiązania prosto z Japonii, w tym najbardziej wyczekiwaną platformę PLC Mitsubishi Electric o nazwie iQ-R.

More

103

Firma Parker Hannifin, światowy lider w dziedzinie sterowania i napędów, wprowadza na rynek sterownik Parker Automation Controller (PAC). Sterownik ten, przeznaczony na światowy rynek maszyn, łączy logikę, zaawansowane sterowanie ruchem w czasie rzeczywistym oraz wizualizację w jednym rozwiązaniu, stworzonym dla uzyskania jak najwyższej wydajności i bardzo dobrych walorów użytkowych.

More

106

Jedną z inwestycji, które firma Automatyka-Pomiary-Sterowanie SA zrealizowała w 2014 r., była modernizacja zasilania pompy obiegowej PO-17 w Ciepłowni „Zachód” Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Białymstoku.

More

108

Wraz z rozwinięciem gamy materiałowej z pięciu do 16 iglidurów oraz wprowadzeniem 1321 nowych, standardowych wymiarów, specjalizujący się w tworzywach sztucznych igus objął swoim asortymentem całe zapotrzebowanie na łożyska ślizgowe. Co więcej, wszystkie te łożyska są teraz dostępne bezpośrednio z magazynu.

More

110

Firma Guenther Polska wprowadza na rynek nowy rodzaj produktów – czujniki temperatury GreenTECH. Wyznaczają one nowy standard w branży pomiarów temperatury i mają cechy, które dotąd były praktycznie niedostępne na rynku.

More

112

Rozwiązanie idealne dla programistów B&R rewolucjonizuje filozofię tworzenia oprogramowania aplikacyjnego za pomocą technologii mapp. Opiera się ona na modułowych blokach oprogramowania, upraszczających tworzenie nowych programów i skracających czas rozwoju nowych maszyn i systemów średnio o 67 proc.

More

114

Tradycyjnie, tuż przed targami Automaticon, firma steute dostarcza czytelnikom informacji związanych z jej rozwojem oraz wchodzącymi na rynek produktami i technologiami. Tym razem przedstawiamy nowe urządzenia radiowe, których stale w ofercie przybywa, a także urządzenia przeznaczone do pracy w trudnych warunkach środowiskowych.

More

116

Stosowanie nowoczesnej technologii informacyjno-komunikacyjnej wpływa na wzrost wydajności procesów kalibracji mechanicznych i elektronicznych przyrządów do pomiaru ciśnienia. Aby przyrządy pomiarowe były sprawne, należy je regularnie kalibrować. Dlatego też wymagania, które stawia się takim urządzeniom, są różne i zależą od dopuszczalnych i akceptowalnych wartości tolerancji. Najwyższą precyzję kalibracji przyrządów do pomiaru ciśnienia zapewnia prasa obciążnikowo-tłokowa.

More

Rynek

118

Mechanizmy śrubowe służą do zamiany ruchu obrotowego w liniowy i są jednym z najbardziej rozpowszechnionych układów regulacji położenia w różnego typu maszynach i urządzeniach przemysłowych. Aby jednak taki układ był w pełni funkcjonalny, musi mieć możliwość odczytu położenia za pomocą wskaźników.

More

119

Samba firmy Unitronics to kompaktowy kontroler, przeznaczony do prostego sterowania maszyną, wyróżniający się kolorowym i dotykowym panelem HMI. Jest świetnym rozwiązaniem, wypełniającym rosnącą niszę aplikacji z niskim budżetem.

More

120
Druk 3D – wyzwania i możliwości

Współcześnie technologie przyrostowego wytwarzania elementów, czyli drukowania trójwymiarowego, stanowią istotną alternatywę dla klasycznych metod wytwarzania, takich jak np. obróbka skrawaniem, cięcie, kształtowanie itp.

123

Magistrale komunikacji cyfrowej typu fieldbus obejmują rodzinę protokołów sieci przemysłowych, stosowanych do sterowania urządzeniami w rozproszonych systemach sterowania w czasie rzeczywistym. W artykule przedstawiono możliwości integracji przetwornic częstotliwości Danfoss rodziny VLT w układach automatyki, z zastosowaniem specjalizowanych modułów komunikacji cyfrowej.

More

126

Przed projektantami i produ­centami rozwiązań dla bran­ży automatyki przemysłowej stawiane są coraz wyższe wymagania. Oczekiwania wo­bec produktów dotyczą przede wszystkim ich jakości i nieza­wodności. Wykorzystanie na­rzędzi środowisk MATLAB i Si­mulink ułatwia licznym firmom podołać postawionym wymaga­niom, a także zmniejszyć kosz­ty oraz czas realizacji projektu.

More

130

KarT sp. z o.o. jest doświadczonym i cenionym w branży producentem maszyn i urządzeń technologicznych. Oferuje także usługi narzędziowe oraz precyzyjną obróbkę skrawaniem metali i tworzyw. Firma zapewnia kompleksową obsługę klienta, począwszy od projektu, a skończywszy na gotowym urządzeniu, jego montażu oraz serwisie gwarancyjnym i pogwarancyjnym.

More

134

Żyjemy w świecie automaty­zacji procesów wytwórczych, niewyobrażalnych wcześniej wydajności i wciąż rosnących zdolności produkcyjnych. Pro­gram SEW odNOWA pomaga w modernizacji techniki na­pędowej w fabrykach, dbając o środowisko, a jednocześnie minimalizując koszty.

More

136

„Nasze zabezpieczenie, twoja korzyść” to idea przyświecająca firmie SIBA, od ponad 60 lat specjalizującej się w produkcji bezpieczników topikowych. SIBA jest jednym z najwszechstronniejszych i zarazem największych europejskich producentów tych wyrobów. Wytwarza bezpieczniki wysokonapięciowe, niskonapięciowe, miniaturowe, subminiaturowe, a od niedawna oferuje również bezpieczniki polimerowe PTC. W katalogach firmy wymienionych jest ponad 8,5 tys. rodzajów wkładek topikowych, podstaw bezpiecznikowych i elementów uzupełniających.

More

138

W branży spożywczej obowiązują szczególne wymagania dotyczące stosowanych komponentów, ponieważ producenci żywności ponoszą odpowiedzialność za jej bezpieczeństwo. Obudowy z tworzywa sztucznego mogą być w tym zakresie bardzo pomocne.

More

Wydarzenia

144

Najważniejsze targi technologiczne na świecie, Hannover Messe 2015, odbędą się w niemieckim Hanowerze, w dniach 13-17 kwietnia. Tymczasem Deutsche Messe AG,  organizator imprezy, 3 lutego 2015 r. zorganizował w Berlinie spotkanie 40 wystawców tegorocznych targów z dziennikarzami z ponad 20 krajów. Celem spotkania była prezentacja tegorocznej imprezy oraz przekazanie informacji na temat wielu nowości, które już w kwietniu można będzie zobaczyć w Hanowerze.

More

142

Perspektywy, możliwości i wy­zwania związane z wytwarza­niem przyrostowym – to tylko niektóre tematy poruszone na zorganizowanej przez PIAP design konferencji „Drukowanie 3D – nowy kierunek w polskim przemyśle”, która odbyła się w połowie stycznia w Przemy­słowym Instytucie Automatyki i Pomiarów PIAP.

More

140
Robotyka medyczna. Najnowsze technologie w służbie zdrowia

Międzynarodowa Konferencja Roboty Medyczne, która odbyła się pod koniec ubiegłego roku w Zabrzu, miała jednocześnie wymiar naukowy i praktycz­ny. Wśród zaprezentowanych przykładów znalazły się kompu­terowe wspomaganie operacji twarzoczaszki i robotyka w im­plantologii stomatologicznej.

146
Biblioteka

147
Współpraca

Ludzie

150
Arkadiusz Mazurek, Schunk